Надстрешница за бицикл и тротоар

За постизање климатских циљева неопходно је масовно ширење соларне енергије. АЛУМЕРО овде даје резултате са иновативним идејама и концептима. Чини се да су решења посебно очигледна тамо где су области које су већ коришћене надограђене комбиновањем са фотонапонским системима, што им даје додатне предности. Ревитализација напуштене железничке пруге у бициклистичку стазу покривену фотонапонским системима показује разноврсност могућности. Соларна бициклистичка стаза се користи и за производњу електричне енергије, али и као заштита од временских прилика. Са пролиферацијом електричних бицикала, бициклисти постају све заинтересованији за заштићене стазе.

специјалне конструкције